La finestra al món de l’escola Sant Felip Neri (Barcelona)

A l’hora de plantejar la millora estètica dels espais físics de l’escola Sant Felip Neri de Barcelona es va pensar en la creació d’un element de comunicació visual que reforcés els valors pedagògics de l’escola i que també esdevingués un projecte de reflexió per a tot l’alumnat. Així va néixer la Finestra al món, una obertura cap a l’exterior que il·lumina l’escala, esdevé un element decoratiu i que, sobretot, convida a reflexionar sobre tot allò que passa més enllà de les aules de Sant Felip Neri, tan a l’entorn més proper com a l’indret més llunyà.

La primera imatge havia de tenir un caràcter simbòlic i convertir-se en la primera de totes les mirades cap al món que ens envolta. La plaça Sant Felip Neri i les cadires que, al llarg de tants anys han servit a l’alumnat com a element per a l’observació, la reflexió i el debat, eren ideals per iniciar aquest projecte participatiu. Més informació