Proto-Tech Group, comunicació corporativa

Estratègia, desenvolupament i gestió d’elements i continguts de comunicació.

Proto-Tech Group s’ha convertit en pocs anys en un grup empresarial de referència pel que fa a l’enginyeria de prototips aplicant tecnologia de darrera generació i elements innovadors. Aquest creixement s’havia de reflectir a tots els elements de comunicació, començant per la pròpia marca. Un cop plantejades les estratègies d’identitat i de comunicació, es van començar a desenvolupar els primers elements. A la primera fase es va treballar sobre el nom i la imatge corporativa a partir de la missió, visió i valors del Grup. A continuació es va dur a terme l’aplicació gràfica a tots els suports i elements físics: seus corporatives, parc mòbil, elements de papereria, web, marxandatge.  També es va definir un pla de social media màrqueting, iniciant la gestió de community management. Per acabar de consolidar l’estratègia de comunicació es van començar a organitzar i dotar de continguts diferents canals de comunicació interna del Grup.