Marques

Creació del signe gràfic representatiu de cada marca

Conèixer les motivacions, els valors, l’orientació i el mercat relacionat amb cada empresa, producte o projecte són fonamentals per treballar i proposar un dels elements més importants de la identitat corporativa : el logotip.

FAB Casa del Mig

Punt Multimèdia / Lúdic3 (2017)

La transformació d’un equipament municipal en un espai maker de referència a Barcelona passava, en primer lloc, per una re-definició de la imatge i dels trets identitaris del FAB. Aquests havien de reflectir la voluntat dels seus gestors d’incorporar les últimes tendències tecnològiques al seu programa d’activitats.

Projecte relacionat:

Sant Felip Neri, transformació pedagògica

Escola Sant Felip Neri (2017)

El procés de transformació pedagògica de l’escola Sant Felip Neri passa també per una re-definició de la identitat visual i de la forma com la nova imatge arriba a les famílies, alumnes i professorat. Valors innovadors sense perdre de vista el tarannà històric d’aquesta escola emblemàtica de Barcelona.

Projecte relacionat:

Proto-Tech Group

Any: 2016

El creixement de Proto-Tech Group també s’havia de reflectir a la marca. El primer encàrrec va ser la creació de la nova marca i del logotip corporatiu. També es va elaborar el manual d’Identitat Corporativa.

Projecte relacionat:

Institut Mèdic Rubí

Any: 2016

Per tal de dur a terme l’aplicació gràfica de la marca proposada per l’Insitut Mèdic Rubí, es va haver de realitzar un restyling a partir de l’original. A continuació es va crear el corresponent manual d’identitat corporativa.

Projecte relacionat:

Hobby Classic

Any: 2016

Per tal de reflectir la nova línia de producte i enfortir visualment la marca, es va realitzr una proposta de restyling. A continuació es va crear el manual d’identitat corporativa.

Projecte relacionat:

Trekking.cat

Any: 2015

Creació de la marca i logotip corporatiu del portal online de rutes de senderisme. Elaboració del manual d’identitat corporativa.

Projecte relacionat:

La Tribu de la Júlia

Any: 2016

Creació de la marca i logotip corporatiu. Elaboració del manual d’identitat corporativa.

Projecte relacionat: