Señalización de la red de itinerarios de Rubí

Any: 2017

Proyecto de señalización de los caminos y senderos que recorren el entorno natural y urbano de Rubí. Creamos una identidad visual infográfica. A partir de la tipografía FF Netto creamos todo un sistema de comunicación con una amplia familia de pictogramas. La senyalística incluye unos paneles informativos, direccionales y otras señales especificas que explican patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural y natural de la ciudad.

Proyectos relacionados:

Proto-Tech Group

Any: 2016/2017

El disseny gràfic aplicat a la marca Proto-Tech Group es va començar a a desenvolupar a elements com la papereria bàsica, els catàlegs, els uniformes corporatius, els suports físics i també al parc mòbil o als diferents espais de patrocini.

Institut Mèdic Rubí

Any: 2016/2017

Aplicació gràfica a diferents elements de comunicació com la papereria, la pàgina web, a campanyes de publicitat impresa o als elements de màrqueting del propi centre.

Projecte relacionat:

Cooperativa Ivars d’Urgell

Any: 2016

Disseny de DVD, llibret i pòster commemoratiu dels cent anys de la Cooperativa d’Ivars.

Projecte relacionat:

Arts Santa Mònica

Any: 2016

Disseny de diferents cartells dintre d’Interfícies, un programa transversal de cultura, educació i ciutadania.

Fabra i Coats, centre d’Art Contemporani

Any: 2016

Disseny d’elements gràfics per al projecte Cohabitar Entre.

Hobby Classic

Any: 2016

Descripció: Identitat visual i aplicació gràfica a diferents elements de l’empresa de treballs en miniatura.

Projecte relacionat: